Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, Công ty Cp Xi măng Sông Thao đã trao 40 xuất quà cho hộ nghèo của 4 xã và 21 xuất quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.