Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao được thành lập năm 2003 với 3 cổ đông sáng lập là: Tổng công ty đầu tư triển nhà và đô thị (HUD HOLDINGS); Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.