Ngày 21/02/2017  ( Mùng 6 Tết), Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao đã tổ chức gặp mặt đầu năm với CBCNV Công ty. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty chúc tết CBCNV Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.