Cuối tháng 11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với nhiều điểm mới nhằm tạo động lực khuyến khích tăng cung cho phân khúc này