Anh Lê Quang Tân là công nhân xưởng Xi măng của Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao. Ngày 09/10/2019, trong ca làm việc như thường ngày, anh Tân đã kịp thời phát hiện đầu cốt dây tiếp địa thủy trở động cơ chính máy nghiền đỏ và bốc khói.