Văn bản hướng dẫn Lập & Đánh giá Thư chào giá
Các văn bản hướng dẫn thực hiện Lập và Đánh giá Thư Chào Giá