12:52 18/10/2023
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm Ống lồng C3, C5 phục vụ sửa chữa đợt 1 năm 2024
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm Ống lồng C3, C5 phục vụ sửa chữa đợt 1 năm 2024

Chi tiết tại đây
 
 

Các tin khác