08:33 11/11/2019
Lê Quang Tân - Tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Anh Lê Quang Tân là công nhân xưởng Xi măng của Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao. Ngày 09/10/2019, trong ca làm việc như thường ngày, anh Tân đã kịp thời phát hiện đầu cốt dây tiếp địa thủy trở động cơ chính máy nghiền đỏ và bốc khói.

Ngay khi phát hiện sự việc anh Tân đã báo cáo cho Trưởng ca kiểm tra và báo cho vận hành trung tâm nghiền Xi măng dừng khẩn cấp động cơ chính máy nghiền. Việc làm của anh Tân đã tránh được thiệt hại rất lớn cho Công ty.

Anh Phan Huy Tưởng, Quản đốc xưởng Xi măng cho biết: “Anh Lê Quang Tân là một công nhân gương mẫu, luôn nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Đối với sự cố của dây tiếp địa thủy trở động cơ chính máy nghiền, nếu không thật sự chú ý quan sát, không tinh ý thì không phát hiện ra được. Và rất may anh Tân đã phát hiện và kịp thời báo cáo cho các bộ phận có liên quan để xử lý, tránh gây thiệt hại lớn cho Công ty”.

Để kịp thời tuyên dương việc làm của anh Tân, Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã có Thư khen và quyết định thưởng nóng bằng hiện vật cho anh Tân với giá trị là 2.000.000 đồng.Phát biểu tại lễ tuyên dương, Ông Triệu Quang Công, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã nói: “ Việc làm của anh Tân tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn về tinh thần và giá trị vật chất. Đây là một tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn tấm gương của anh Tân sẽ được lan tỏa và nhân rộng để có nhiều điển hình trong lao động sản xuất học tập theo Bác Hồ vĩ đại. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Công ty”.