09:07 24/10/2016
Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi năm 2016
Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2016. Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ công đoàn tham gia cuộc thi, tạo thành diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Qua hội thi cũng lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi cấp Tổng công ty.
                         Các đ/c đại biểu đại diện Công đoàn TCT HUD, Đảng ủy, BGĐ Công ty dự Lễ khai mạc Hội thi


                         Đ/c Triệu Quang Công, Chủ tịch Công đoàn Công ty , Trưởng BTC khai mạc Hội thi


                         


                          Đ/c Nguyễn Tùng Dương, Phó CT Công đoàn TCT HUD

                           Đ/c Phạm Văn Ân, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty


Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đúc rút những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thông qua Hội thi góp phần đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới.
                        Các thí sinh thực hiện phần thi Kiến thức

                        Thí sinh Nguyễn Đức Sỹ thực hiện phần thi ứng xử

                        Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly thực hiện phần thi Ứng xử


Với ý nghĩa đó, Công đoàn Công ty CP Xi măng Sông Thao đã thành lập Ban tổ chức Hội thi, xây dựng kế hoạch cụ thể, quy chế hội thi rõ ràng và tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể các đoàn viên trong tổ chức Công đoàn, Qua đó, đã thu hút nhiều đoàn viên công đoàn đăng ký tham dự. Tại Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi của Công ty có 28 thí sinh đại diện cho 09 tổ chức công đoàn trực thuộc tham dự.

                          Đội thi Công đoàn bộ phận Xi măng thực hiện phần thi năng khiếu

                          Phần thi năng khiếu của Đội thi Công đoàn bộ phận Khai thác Mỏ

                         Phần thi năng khiếu của Đội thi Công đoàn bộ phận Khối Hành chính

Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi là phần thi kiến thức, phần thi ứng xử và phần thi năng khiếu. Nếu phần thi kiến thức là để thí sinh thể hiện sự hiểu biết của mình đối với các kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn... đề xuất nội dung, chương trình và biện pháp hoạt động của công đoàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại đơn vị; thì phần thi ứng xử là dịp để các cán bộ công đoàn thể hiện những kinh nghiệm trong hoạt động của mình. Với những kiến thức đã được nắm vững và kinh nghiệm vốn có, các thí sinh tham dự đều rất tự tin khi thể hiện phần thi theo câu hỏi bốc thăm và các cau hỏi phụ của Ban giám khảo Hội thi.


                          Phần thi năng khiếu của Đội thi Công đoàn bộ phận Kinh doanh

                          Phần thi năng khiếu của Công đoàn bộ phận Nước- Môi trường


                         Phần thi năng khiếu của Đội thi Công đoàn bộ phận Công nghệ-KCS-An toàn
Phần thi năng khiếu là phần thi được các cổ động viên trông đợi nhất. Các thí sinh phải thể hiện một nội dung về thực hiện tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam. Với sự chuẩn bị rất chu đáo, hầu hết các thí sinh đem đến Hội thi các tiểu phẩm vô cùng đặc sắc, hấp dẫn.

                            BTC, BGK chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh tham dự Hội thi
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly của Công đoàn bộ phận Hành chính, 02 giải nhì, 04 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các thí sinh và lựa chọn 3 thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi cán bộ công đoàn giỏi cấp Công đoàn Tổng công ty.
                            Bà Hoàng Thị Hạnh, Trưởng ban Nữ công Công ty trao giải cho các thí sinh đạt giải khuyến khích


                           Đ/c Phạm Xuân Hòa, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn, Thành viên BGK trao giải cho các thí sinh đạt giải ba

                           Đ/c Phạm Thành Duy, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty trao giải cho cacsc thí sinh đạt giải nhì

                           Đ/c Triệu Quang Công, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng BTC hội thi trao giải cho thí sinh đạt giải nhất

                           BTC Hội thi chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh