00:00 12/12/2013
Đại Hội Đồng Cổ Đông - 2013
Ngày 15/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013. 

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên HĐTV; ông Ngô Ngọc Sơn – Phó Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Thao; đại diện các Ban của Tổng công ty; Công ty CP Xi măng Sông Thao có: ông  Phạm Văn Ân – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các Ủy viên HĐQT; đại diện cổ đông là các Tổng công ty, công ty sáng lập.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch phát triển công ty năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013…

Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD đã ghi nhận những nỗ lực của CBCNV Công ty CP Xi măng Sông Thao trong thực hiện KH SXKD năm 2012. Ông chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung cũng như ngành xi măng nói riêng đang gặp phải do thị trường bất động sản trầm lắng. Ông đề nghị, năm 2013 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Thao bên cạnh những hỗ trợ từ Tổng công ty HUD cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa khắc phục các hạn chế tồn tại, đưa ra các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, Công ty phải đặc biệt quan tâm tới các giải pháp để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, các giải pháp về tài chính, giải pháp tiêu thụ giữ vững thị trường truyền thống, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí sản xuất, bố trí kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng dây chuyền thiết bị hợp lý, tăng cường áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và uy tín thương hiệu.


Đại hội đã chứng kiến sự ra mắt của HĐQT và Ban kiếm soát Công ty CP Xi măng Sông Thao.