14:47 05/03/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 03 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 03/2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 03/2020:
 
1. Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 ). Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
2. Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 20/04/2020 ). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
3. Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 ). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
4. Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 01/04/2020 ). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
5. Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 15/04/2020 ). Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thao quốc tế tại Việt Nam.
6. Quyết định 233/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2020. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7. Quyết định 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.
8. Quyết định 139/QĐ-BXD ngày 09/02/2020. Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây Dựng.
9. Quyết định 152/QĐ-BKHĐT ngày 04/02/2020. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và đầu tư năm 2019.
10. Quyết định 246/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường năm 2019.
11. Thông báo 19/TB-BXD ngày 14/02/2020. Về việc ban hành Thông tư.

Tài liệu đính kèm tại đây: