09:41 22/07/2020
Thông báo sửa đổi thư chào giá gói mua sắm Mua bạc cầu, Gioăng gối cho con lăn bệ đỡ lò; Bộ két làm mát dầu biến mô thủy lực quạt ID 12/16.16
Thông báo sửa đổi thư chào giá gói mua sắm Mua bạc cầu, Gioăng gối cho con lăn bệ đỡ lò; Bộ két làm mát  dầu biến mô thủy lực quạt ID 12/16.16 
chi tiết tại đây